Hồ sơ công ty

Tên công ty Cresco Việt Nam
Tên tiếng Anh CRESCO VIETNAM CO., LTD.
Thành lập Ngày 17 Tháng 9 Năm 2019
Vốn điều lệ 500,000USD(công ty con 100% vốn từ công ty CP Cresco)
Địa chỉ Room 201, 2nd Floor Somerset Hoa Binh Building, No.106 Hoang Quoc Viet Street, Nghia Do Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Liên lạc Số điện thoại: (+84)93-617-2558
Email: info@cresco-vn.com.vn
Đại diện ATSUSHI HIRASAWA
Ban kiểm toán Kenichi Hirano
Satoshi Iwami
Junichi Haneishi
Ngân hàng Ngân hàng MIZUHO chi nhánh Hà Nội
Thành viên tổ chức Hiệp hội công thương Việt Nhật JCCI
TOP