Triết lý & Thông điệp của CEO

Hiến chương của Cresco

  • Cresco là công ty lấy con người làm trung tâm, lấy thực lực làm gốc rễ
  • Cresco là công ty mang theo tự do, tuổi trẻ và khát vọng
  • Cresco là công ty phát huy những công nghệ hiện đại nhất
  • Cresco là công ty do mọi người cùng nhau kinh doanh
  • Cresco là công ty tồn tại trên toàn thế giới

Sứ mệnh của chúng tôi

Mission

Sứ mệnh của chúng tôi là tiếp tục đem tới cho khách hàng những giá trị mang chất lượng Cresco, bằng thứ công nghệ tốt nhất và hỗ trợ khách hàng thành công trong kinh doanh.

Hiện thực hoá phương châm “Trở thành công ty đa quốc gia” theo Hiến chương Cresco, thông qua hoạt động kinh doanh, chúng tôi góp phần mang lại đời sống hạnh phúc cho người dân 2 nước Nhật Bản và Việt Nam.

Triết lý doanh nghiệp

Sẵn sàng

Tối đa hóa sức mạnh tổng hợp

Sẵn sàng

Liên kết

Liên kết với nhau để tạo ra sức mạnh lớn hơn

Liên kết

Khai phá

Khai phá tương lai bằng sức mạnh và công nghệ

Khai phá

Liên kết Nhật Bản với Việt Nam, kiến tạo một môi trường tối ưu hóa giá trị
khai phá tương lai bằng sức mạnh và công nghệ

Tầm nhìn tập đoàn Cresco

CRESCO Group Ambition 2030

Hơn cả tương lai được mọi người mong đợi

Bằng công nghệ tối tân và sợi dây gắn kết, Cresco Group sẽ mang tới cho bạn một “tương lai tràn đầy hứng khởi”.

Hơn cả tương lai được mọi người mong đợi

Đôi lời từ người đại diện

Trong cả kinh doanh và phát triển hệ thống, tôi đều cho rằng “con người là tất cả”. Trải qua 10 năm với tư cách kỹ sư, 10 năm với tư cách giám đốc dự án, tư tưởng đó càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Mỗi hệ thống được thiết kế, phát triển và sử dụng tương ứng với từng mục đích của con người. “Con người” nằm ở trung tâm là lẽ tất nhiên. Bằng cách kết hợp tự nhiên giữa những gì mà một người “giỏi” và “có thể làm được”, chúng tôi có thể đem lại càng nhiều giá trị tốt đẹp hơn. Đó chẳng phải chính là lý do khiến mọi người ở bên nhau, tạo thành đoàn thể, tạo thành xã hội hay sao?

Và, để tạo ra những giá trị tốt đẹp, điều không thể thiếu chính là “sự giao tiếp”. Mỗi lần thể nghiệm sự thành công hay thất bại trong việc phát triển hệ thống, đặc biệt là đối với phát triển Offshore, tôi đều cảm nhận được tầm quan trọng của “sự giao tiếp”.

Giá trị mà khách hàng mong muốn là gì?
Trong đó cần những cơ chế nào?
Làm thế nào để mang tới cho khách hàng?

Chúng tôi gặp gỡ khách hàng, từng người từng người, để nói về điều này.

Bạn sẽ sát cánh cùng chúng tôi tạo ra những giá trị tốt đẹp chứ?

Chúng tôi luôn mong đợi một ngày có thể đóng góp sức lực cho doanh nghiệp của bạn.

CEO của Cresco Việt Nam, ông ATSUSHI HIRASAWA

CEO của Cresco Việt Nam

ATSUSHI HIRASAWA

TOP