Xây dựng môi trường CNTT & Dịch vụ vận hành

Xây dựng môi trường CNTT & Dịch vụ vận hành

Đối với các công ty Nhật Bản mở rộng hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như lắp đặt đường truyền internet doanh nghiệp, xây dựng môi trường mạng LAN tại văn phòng, cài đặt thiết bị văn phòng và máy chủ, xây dựng môi trường cloud, giám sát hoạt động, giải pháp bảo mật, v.v. Liêt kết với nhân viên của công ty tại Việt Nam để hỗ trợ sát sao việc xây dựng môi trường CNTT cho khách hàng. Và chúng tôi có thể hỗ trợ từ xây dựng đến hỗ trợ vận hành sau khi cài đặt.

Menu dịch vụ hỗ trợ cài đặt môi trường CNTT

Cung cấp máy chủ & thiết bị máy tính

Chúng tôi hỗ trợ mọi thứ, từ cung cấp máy tính đến cài đặt máy chủ, từ thiết kế đến cài đặt. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cơ sở hạ tầng CNTT cần thiết cho doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như máy file server, email server...

Dựa trên kiến thức về Cloud server, chúng tôi tư vấn và giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm Cloud phù hợp với doanh nghiệp của khách hàng nhất. Nắm giữ các kỹ năng kỹ thuật tiên tiến liên quan đến mạng và máy chủ, chúng tôi có thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề khi hợp gặp sự cố.

Hỗ trợ xây dựng hệ thống Network

Từ việc thi công mạng LAN tại văn phòng của khách hàng đến việc lựa chọn đường truyền Internet trong và ngoài nước tại Việt Nam. Với nhận thức luôn đảm bảo tính liên tục cho doanh nghiệp khách hàng chúng tôi cũng đề suất một đường mạng dự phòng để nâng cao tính hiệu quả cho công việc.

Từ văn phòng SOHO đến mạng văn phòng quy mô lớn, chúng tôi hỗ trợ thiết kế và lắp đặt các mạng và cơ sở hạ tầng CNTT khác nhau

Hỗ trợ cài đặt phần mềm Microsoft 365

Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn từ việc lựa chọn các phiên bản MS365 tương ứng cho đến việc xây dựng các phương án di chuyển, xây dựng và sử dụng. Luôn chuẩn bị nhiều phương án để chủ động hỗ trợ tùy theo yêu cầu và vấn đề của khách hàng.

・Dịch vụ thiết lập ban đầu
・Dịch vụ di chuyển email
・Dịch vụ đào tạo cho quản trị viên

Giải pháp an toàn CNTT

Hỗ trợ cài đặt phầm mềm chống virus và dịch vụ đánh giá bảo mật

Làm việc ở những nơi khác nhau và theo những phong cách khác nhau đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, có những trường hợp các biện pháp bảo mật trong môi trường CNTT của công ty là không đủ. Là một công ty tại Việt Nam có liên kết với Nhật Bản, chúng tôi sẽ đánh giá mức độ bảo mật và các biện pháp đối phó mà chúng tôi nên tư vấn, đồng thời hỗ trợ cài đặt các công cụ để tăng cường bảo mật.

Hỗ trợ bảo trì vận hành

Chúng tôi hỗ trợ các hoạt động liên quan đến CNTT cho những khách hàng gặp khó khăn trong việc không có nhân viên CNTT/bộ phận CNTT chuyên trách.

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ nhanh chóng để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau, từ những câu hỏi nhỏ hàng ngày đến những lỗi khẩn cấp, chẳng hạn như bộ phận trợ giúp cho môi trường cơ sở hạ tầng, phần cứng và phần mềm.

TOP